Skip to main content

HS.FHIR.DTL.vSTU3.vDSTU2.Observation.referenceRange.Observation.referenceRange

class HS.FHIR.DTL.vSTU3.vDSTU2.Observation.referenceRange.Observation.referenceRange extends Ens.DataTransformDTL

Transforms vSTU3 Observation:referenceRange to vDSTU2 Observation:referenceRange

Inherited Members

Inherited Methods

FeedbackOpens in a new tab